Kort præsentation af
Grethe Nørgaard og Annette Billenstein og en enkelt medarbejder.Grethe Nørgaard Annette Billenstein Steen Billenstein
Tekster Illustrationer Salg og edb
.
Ansat i 37 år, hvoraf de 30 år Ansat samme sted i 19 år, Ansat i forlaget
også som skolebibliotekar på mest med indskolingen i som uhyre, tager
Gilleleje Skole. de kreative fag. sig af salg og edb.

Forside